FaR= Fysisk aktivitet på recept

 

Jag är utbildad FaR®-ledare och leder olika aktiviteter i grupp eller enskilda pass.

  • ​​​​​Till dig som fått Fysisk aktivitet på recept (FaR®)  Du får 20% rabatt på träning hos mig vid uppvisande av FaR- aktivitetskort.  Innan träningsstart får du som FaR-motionär ett inledande samtal med mig ang. anpassad aktivitet och motion.
  • Till dig som inte fått FaR, men vill ha coaching i rörelse som medicin är såklart också välkommen att kontakta mig.


Vad är FaR?     FaR = Fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet på recept innebär att man ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som läkemedel. Fysisk aktivitet på recept kan användas både i förebyggande och behandlande syfte. Receptet skrivs ut av läkare, fysioterapeut eller annan behörig och skall vara individuellt anpassat avseende dosering (Intensitet behandlingsperiodens längd och frekvens). 

Kom igång med FaR®
Fysisk aktivitet kan både förebygga och behandla sjukdom och kan i många fall vara den bästa medicinen. Recept på fysisk aktivitet är därför en del av din behandling. Du får förslag på fysisk aktivitet som är lämplig för just din diagnos men det är dina intressen och din livssituation som styr valet av aktivitet.
Du aktiverar dig på egen hand eller i grupp. Om du får recept på en gruppaktivitet kan du även få hjälp att hitta en grupp som passar. Det finns många olika aktiviteter och vissa grupper leds av speciella FaR-ledare. De är utbildade för att ta emot och stödja dig som får fysisk aktivitet på recept.
Rörelse sätter i gång flera hälsosamma förändringar i kroppen. Du känner dig gladare, sover bättre, kan lättare hantera stress, smärta samt hålla din vikt.
Rörelse kan komplettera och i vissa fall till och med ersätta läkemedel. Ibland är fysisk aktivitet den bästa medicinen. Aktiviteten blir en del av behandlingen. Fysisk aktivitet har bevisad effekt och förebygger/förbättrar många sjukdomstillstånd, till exempel högt blodtryck, diabetes, benskörhet, reumatiska sjukdomar och depression. De positiva effekterna får du oavsett ålder, det är aldrig för sent att börja röra på dig.

En utbildad FaR®-ledare ska;
- ha kännedom om kunskapsboken FYSS - Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, boken som är ett av förskrivarnas verktyg, (att jämföra med FASS)
- ha kompetens och beredskap att ta emot personer som ordinerats fysisk aktivitet
- känna till metoden FaR och ha god kännedom om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande
- ha vetskap om motivationsarbetets betydelse och att fysisk aktivitet används i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte
- ha förståelse för intensitetsnivå, vikten av bemötande och förändringsarbete som en process

MHelhetsHälsa, mhelhetshalsa@gmail.com, 070- 523 30 90