ChiBall®

 

Vad är ChiBall?
ChiBall® kommer ursprungligen från Australien i slutet på 90-talet och är en unik träningsform som förenar kropp och själ på alla nivåer.
Det är en energigivande och stärkande kvalitetsträning med inriktning på andning, inre styrka, balans och rörlighet.
Den är baserad på Traditionell Kinesisk Medicin och kombineras med den färg & aromabehandlade bollen.
ChiBall ger dig möjlighet att bekanta dig med rörelseformer som TaiChi/Qigong, Dans, Yoga, Pilates och Feldenkraisinspirerade övningar på ett behagligt och tillgängligt sätt.
Du ges möjlighet att känna in rörelserna tack vare den färg& aromabehandlade bollen. Bollen blir ett fokus, trygghet, verktyg, utmaning och möjlighet till massage. Du väljer färg och doft efter känsla för dagen. Bollen finns i 10 olika färger och dofter som stimulerar kroppens energibanor, känslor och sinnen.
Flödena följer årstiderna och naturens skiftningar. Vi skapar medvetenhet och närvaro och rörelserna blir lustfyllda tack vare bollen.
ChiBall får chi att flöda och blockeringar att lösas upp, förbättrar andningen, lungkapaciteten, cirkulationen och vitaliteten, släpper spänningar och stelhet och förbättrar koncentrationen, balansen och koordinationen.
ChiBall är en upplevelse, en resa och en möjlighet till personlig utveckling.

ChiBall® övningarna bygger på:
- Tai Chi och Qigong, föryngrar och fräschar upp den inre kroppen genom att reglera andningen och meridiansystem.
- ChiBall® Dans stärker ämnesomsättningen och genererar rörlighet och flexibilitet med energiska, mjuka, långsamma, kontinuerliga rörelsemönster för avgiftning och för att öka syretillförseln till musklerna, hjärnan och andra interna system.
- Yoga ökar styrka, flexibilitet, koncentration, balans och självkännedom.
- Pilates utvecklar grundläggande styrka och stöder ryggraden, stabiliserar bäckenet och ökar rörligheten i lederna.
- Feldenkraismetoden hjälper oss återupptäcka vårt medfödda rörelsemönster från barndomen, och lär oss konsten att lyssna, att släppa taget och lära oss om oss själva.
- Djupavslappning och meditation inger lugn i kropp och själ genom djupandning, visualisering och meditation.


Traditionell kinesisk medicin

Det finns fyra huvudsakliga begrepp inom traditionell kinesisk medicin som förklarar alla aspekter av livet:

Chi: Chi är vår livsenergi. Chi kan ta slut eller bli överdriven genom dåliga matvanor, dålig livsstil och negativa känslor. Om balansen mellan Chi blir oregelbunden, uppstår disharmoni. Stress och spänningar är de främsta orsakerna till utarmning av Chi. Motion, följt av djup avslappning är ett utmärkt sätt att åter balansera kroppen, föryngra och förstärka Chi.

Yin och Yang: Yin och Yang är kompletterande motsatta tillstånd av energi som är i ständig rörelse och strävar efter att uppnå balans i allt. Liksom naturen är kroppen i rörelse hela tiden, den omvandlas och förändras. Obalans uppstår när det finns eller uppstår motstånd mot denna naturliga ebb och flod, vilket beror på ett överskott eller brist på antingen Yin eller Yang.

Meridianerna: Meridianerna är osynliga ledningar i kroppen genom vilken livskraft strömmar till våra inre organ. En obalans i en eller flera av dessa meridianer försvagar hela kroppen. De inre organen är i ett dynamiskt samarbete med meridianen systemet varav en är yin (lagrings organ) och den andra är yang (de ihåliga bearbetning organ). Om en meridian är blockerad, visars det som disharmoni inom tillhörande organ som kan leda till nedsatthet och sjukdom.

De fem elementen i naturen: trä, eld, jord, metall och vatten är fem rörelser inom naturen genom vilken yin och yang energierna uttrycks. Varje element korrelerar med de fem inre organens partnerskap och årstiderna, med många unika egenskaper som är direkt reflektioner av alla slag. Vårt mål är att anpassa kroppens energi och livets aktiviteter med dessa mönster i naturen.
Vår känslomässiga tillstånd, kost och livsstil är alla viktiga faktorer som bygger vår särskiljande bild av hälsan. Genom att studera dessa unika egenskaper och föreningar kan en utövare av traditionell kinesisk medicin tolka våra individuella disharmonier, skapa en färdplan som leder till ett hälsosamt tillstånd av balans.


ChiBall-bollarna finns i 10 olika färger med tillhörande doft.
Färgen och doften har såklart en betydelse i TCM och ChiBall.